07/04/2015 - Vztahy Evropské Unie a Číny: mýty a realita

Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva uspořádalo dne 7. 4. 2015 odborný seminář s Mgr. Richardem Grünwaldem, který je interním doktorandem v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha. Zaměřuje se především na oblast soudobé Čínské lidové republiky, vybrané aspekty environmentální bezpečnosti, jakož i na problematiku vodních zdrojů v mezinárodních vztazích.

Cílem tohoto semináře s názvem "Vztahy Evropské Unie a Číny: mýty a realita" bylo seznámit účastníky s proměnlivými vztahy mezi Čínskou lidovou republikou a Evropskou Unií a poukázat na některé rozpory ve vnímání obou aktérů.

Zvláštní pozornost byla věnována lidsko-právním aspektům a politicko-ekologické debatě, v níž se přednášející snažil rozebrat rozpor mezi evropským a čínským přístupem prosazování národních zájmů. Odborný seminář byl zakončen otevřenou diskuzí, ve které zazněly i aktuální výzvy a perspektivy Čínské lidové republiky a vybraných členských států Evropské Unie ve vztahu k ochraně lidských práv, prohloubení socio-ekonomických vazeb a ochraně životního prostředí. Semináře se zúčastnilo 57 posluchačů.