01/01/2022 - Založení Centra pro komparativní výzkum anglofonních zemí

K datu 1. ledna 2022 bylo založeno Centrum pro komparativní výzkum anglofonních zemí jako odborné pracoviště tvořící autonomní součást katedry politologie a anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha.

Vedoucím centra byl jmenován Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.

Více informací naleznete na nově založené stránce centra http://ckvaz.mup.cz