KLÍMA, Karel a kol. Odpovědnost veřejné moci.

Praha: Metropolitan University Prague Press, 2013. 536 s. ISBN 978-80-86855-94-3

Předkládaná expertizní monografie je interdisciplinárním analytickým přístupem ke zpracování veřejnoprávního modelu odpovědnosti veřejné moci Centra srovnávacího a evropského práva Metropolitní univerzity Praha. Představuje současně komparativní aspekty a řešení vybraných otázek v pojetí významných odborníků veřejného práva univerzit České republiky a Slovenské republiky, včetně právnických fakult pražské, olomoucké, plzeňské, bratislavské a trnavské. Autorům bylo dáno k úvaze, která jimi dlouhodobě analyzovaná problematika je přístupem k řešení základního tematického zadání této monografie. Všem patří dík za kapitoly vložené do tohoto rozborového pojetí, které takto může orientovat další vědecké pokusy, jimiž by se právnický vědecký tým Metropolitní univerzity Praha a v jeho gesci domácí i mezinárodní vědecká fronta mohly zabývat.

Koupit