KOLEKTIV AUTORŮ. The Transition of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market.

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015. ISBN 978-80-87956-15-1

Tuto publikaci vám přinášíme v rámci česko-norské konference konané pod záštitou norské velvyslankyně. Sborník se skládá z příspěvků z nejrůznějších sfér českého i norského prostředí. Věříme, že publikace nabídne všem zájemcům vhled do problematiky zaměstnávání osob s jakýmkoliv handicapem a ozřejmí potenciální roli vysokých škol v celém procesu.