KOLINSKÁ, Klára a kol. České recepce ostatních literatur v angličtině

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-52-6

Koupit