KRATOCHVÍL, Josef; JAKL, Ladislav. Evropský patent s jednotným účinkem a jednotný patentový soud

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press a Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-87956-34-2

Předložená publikace, jejímž autorem je Ing. Mgr. Josef Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví a absolvent doktorského studia „Mezinárodních a regionálních vztahů v průmyslovém vlastnictví“, se zabývá velmi aktuální problematikou vývoje a konstituování evropského patentu s jednotným účinkem a jednotného patentového soudu a právními a ekonomickými aspekty a důsledky jejich zavedení v Evropské unii a členských zemích.  Publikace zahrnuje procesy, které probíhaly a stále ještě probíhají na úrovni EU i na úrovni jednotlivých členských států, zejména ČR.

Podrobně se analyzuje dosavadní vývoj v oblasti ochrany technických řešení, patentové ochrany v jednotlivých systémech, především v mezinárodním systému podle Smlouvy o patentové spolupráci a evropském regionálním systému podle Dohody o udělování evropských patentů. Vychází se z teoretických a historických základů zkoumané problematiky v konkrétních ekonomických a právních souvislostech. Nejvýznamnější část publikace se zabývá dosavadním vývojem jednání o otázkách konstituování patentu s jednotným účinkem a právními normami o. evropském patentu s jednotným účinkem. Významná část práce se zabývá problematikou jednotného evropského patentového soudu, jeho navrhovanou strukturou, zajištěním personálního obsazení a zejména ekonomickými otázkami, tedy problematikou soudních poplatků. Nejsou zde opomenuty ani otázky souladu předmětných evropských norem s ústavami některých členských států.

V publikaci jsou provedeny analýzy a závěry konkrétních diskusí, názorů a studií vypracovaných na uvedené téma v některých členských státech, včetně stanoviska České republiky. Předpokládá se, že závěry práce a vytvořené teoretické výstupy mohou sloužit zejména politikům, rovněž odborné veřejnosti a manažerům při rozhodování o inovačních strategiích a ochraně a prosazování svých práv z průmyslového vlastnictví.

Publikace je vydána v rámci koedičního projektu Metropolitan University Prague Press a nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.

Koupit