KUBIŠTA, Václav; ZÍKOVÁ, Alžběta. Služby v mezinárodním obchodě

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press a KEY Publishing, 2018. ISBN 978-80-87956-93-9

Jednoznačná, uspokojivá a vyčerpávající definice služeb se dlouhá léta hledá, ani pojmosloví v této oblasti není ustálené. Racionálním řešením se stává vymezení služeb výčtem činností na bázi jejich klasifikace. V současné době služby vytvářejí ve světové ekonomice 68 % a v rozvinutých ekonomikách kolem 76 % hrubého domácího produktu. Rozvojové země dosáhly v posledních 40-50 letech pozoruhodných výsledků v odvětví služeb. Nyní tento sektor v rozvojových ekonomikách vytváří 56 % HDP proti 43 % v roce 1979. Podíl služeb na tvorbě HDP a na zaměstnanosti patří mezi indikátory vyspělosti ekonomiky. Efektivní fungování služeb má zásadní význam pro výkonnost, produktivitu a konkurenceschopnost celé ekonomiky. Služby se stávají důležitým artiklem mezinárodního obchodu. Ve srovnání s dynamikou světového obchodu s hmotným zbožím dosahují vyšších meziročních přírůstků, v roce 2016 představovaly zhruba čtvrtinu světového obchodního obratu. Mezinárodní obchod se službami je ovládán vyspělými zeměmi. Nicméně jejich podíl na světovém vývozu služeb se snižuje (ze 79 % v roce 1980 na 68 % v roce 2016). Tranzitivní ekonomiky vykazují malý, stagnující podíl (v roce 2016 jen 2 % světových vývozů).

Koupit