MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. Pojetí doménových jmen ve vybraných perspektivách a jejich důsledky.

1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o. a Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-7418-227-3

Tato publikace představuje prvotní sbírku interdisciplinárních informací ohledně vnímání doménových jmen z mnoha úhlů pohledu, přičemž důraz je kladen na perspektivu práva a právních institucí, v zahraničí stejně jako v České republice, a jejich dopad. Nashromážděné informace jsou narativně shrnuty, kriticky analyzovány s cílem pochopit a vysvětlit vlivy těchto různých perspektiv na konečné pojetí a režim doménových jmen.

Koupit