MAKARIUSOVÁ, Radana. Interakce států v herních simulacích.

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2012. 35 s. ISBN 978-80-86855-88-2

Interakce států v herních simulacích je vynikajícím praktickým herním cvičením, kdy v rámci hypotetických simulací dojde formou zábavné, jedinečné a velmi motivující hry k procvičení aktuálních komplikovaných situací z oblasti mezinárodních vztahů.

Cílem hry je aktivní zapojení hráčů do řešení aktuálních a kontroverzních situací v mezinárodním dění a na základě vyjednávání řízenou diskusí hráči řeší aktuální problematické situace v mezinárodních vztazích.  Hráči společně v rámci zadaných simulací nacházejí řešení či kompromis v oblastech, které jsou pro dosažení vzájemných korektních vztahů mezi aktéry v mezinárodní aréně nezbytné. Učí se za pomoci získání vlastního prožitku z individuální přípravy na simulaci a z následné diskuse.

V průběhu hry si hráči procvičí své analytické schopnosti v rámci oboru mezinárodních vztahů. Budou schopni analyzovat aktuální vývoj a průběh bezpečnostních, zahraničních, politických, ekonomických a sociálních vztahů na mezinárodní úrovni. Dále hráči dostanou příležitost ke zlepšení svých prezentačních schopností a k týmové spolupráci. Důraz bude kladen zejména na diskusi a obhajování vlastního postoje.

  • Je garantováno nezávislým arbitrem, že hra účastníky doslova pohltí.
  • Hra je určena pouze pro hráče, kteří umějí prohrávat, to znamená, že se hraje jen na vlastní nebezpečí.

Na úplném začátku celé herní simulace nezávislý arbitr rozhodne o rozdělení účastníků do osmi skupin způsobem dle vlastního uvážení. Státy se musí rozdělit mezi hráče dřív, než z pravidel bude účastníkům patrné, kolik faktorů mají k dispozici do počátku hry. Celkem se jedná o osm skupin (států) v rámci hypotetického systému zvaném Atlantis.

Koupit