MELNIKOVOVÁ Lea; FINGERLAND, Jaroslav. Kazachstán a Střední Asie: nové výzvy a perspektivy

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-49-6

Kniha se věnuje ekonomickým otázkám zemí Centrální Asie: Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu. Po historickém přehledu, který se týká jak vývoje jednotlivých státních útvarů a etnik, tak vývoje v dobách ruské a sovětské nadvlády, je uveden stručný ekonomický přehled jednotlivých států. Stěžejní část knihy se zaměřuje na specifické rysy a problémy regionu. Mezi ně patří problematika exportních zdrojů, a to zejména energetických, dopravy a tranzitních koridorů, otázky spojené s využíváním vody a půdy, zájmy velmocí a dalších
významných hráčů v regionu a v neposlední řadě je pozornost věnována integračním snahám zemí Centrální Asie. Základní otázka, kterou si autoři kladli, se týká příležitostí, které země mají s ohledem na současné podmínky. Kniha si klade za cíl zaplnit „bílé místo“ v české odborné literatuře týkající se regionu Centrální Asie z ekonomického hlediska.

Koupit