NIKLESOVÁ, Eva; VYBÍRAL, Petr. Gramatický, pravopisný a stylistický „bobřík“

vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015. 20 s. ISBN 978-80-87956-22-9

Výukový materiál určený primárně pro studenty oboru Mediální studia.
Celou publikaci lze stáhnout po přihlášení na SISu.