Prakticky orientované programy

- studenti získají nejen teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti nezbytné k výkonu jejich budoucího povolání
- odborné semináře zástupců významných tuzemských i nadnárodních firem
- intenzivní propojení studentů s odbornou praxí, zpravidla u některého z partnerů MUP