Jsme škola bez bariér

- přes 70 studentů s pohybovým postižením ve stipendijním programu Škola bez bariér
- stipendium a další podpora při studiu
- kompletně bezbariérové budovy
- projekty pracovních stáží pro studenty s pohybovým postižením