POSPÍŠILOVÁ, Dagmar. Právní ochrana biotechnologických vynálezů.

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. 122 s. ISBN 978-80-87956-08-3

V této publikaci je zachycen vývoj biotechnologií ve světě od neuvědomělých počátků po dnešní dobu, kdy jsou biotechnologie jedním z neprogresivnějších vědních i průmyslových odvětví.

Na podkladě právní teorie je proveden výzkum rozborem právních předpisů, judikatury a související literatury ve vztahu k biotechnologickým patentům a současně výzkum vnímání biotechnologických patentů u vědců, kteří se zabývají výzkumem v biotechnologických disciplínách.

Výzkum v oblasti právní ukázal, že přístupy k řešení právních aspektů ochrany biotechnologických vynálezů nejsou uzavřeny a odpovídají tak dynamice odvětví a současně progresivitě vývoje lidského poznání v biotechnologické oblasti vědeckého bádání.

Výzkum v oblasti vnímání právní ochrany biotechnologických vynálezů zase naznačil, že výzkumníci, vědci chápajíce své poslání rozvíjet vědecký obor v některých případech opomíjejí právní ochranu výsledků své vědecké práce a omezují tak komerční potenciál svůj i svých pracovišť.

Metodika, ve kterou tato publikace vyúsťuje, je na jedné straně faktickým shrnutím poznatků odhalených prezentovaným výzkumem a na druhé straně hlavně jeho praktickým výstupem, který má usnadnit vědcům působícím v oblasti biotechnologických vynálezů a snad i patentovým zástupcům lepší orientaci v této náročné problematice.

Dvojí určení této publikace, tzn., pro odborníky v oblasti biotechnologií a patentové zástupce, s sebou nese určité problémy. Odborníci na biotechnologie budou možná považovat za redundantní úvodní zjednodušené terminologické informace o biotechnologických pojmech a patentoví zástupci zase budou považovat za zbytečné informace o obecných zásadách patentovatelnosti, které jsou jejich denním chlebem. Oběma skupinám se tímto omlouvám.

Koupit