POWER, Gerald; WEINFURTER, Jaroslav. Thatcherismus v českých zemích: vývoj a recepce

1. vyd. Praha: Libri, Metropolitan University Prague Press, 2015. ISBN 978-80-7277-544-6

Tato monografie pojednává o recepci Margaret Thatcherové a thatcherismu v českém prostředí a diskurzu v období let 1982 až 2013. Thatcherová a thatcherismus jsou v českých zemích pojmy velice dobře známé. Jako britská premiérka si Thatcherová získala uznání u značné části českého národa pro své tvrdé a nekompromisní protikomunistické postoje v období před listopadovou revolucí. Její domácí tažení proti socialismu spolu s nadšenou podporou svobodného trhu a individualismu jako alternativy státu blahobytu z ní učinily vzor a ikonu českých politiků. Byl to zejména Václav Klaus, který se výrazně zasadil o přerod České republiky z komunistické satelitní země Sovětského svazu s příkazovou ekonomikou v zemi demokratickou a kapitalistickou, která se navrátí do společenství západoevropských národů a stane se později členem Severoatlantické aliance a Evropské unie. Důležitost a odkaz Margaret Thatcherové ve světové (a samozřejmě také domácí) politice téměř nelze přecenit, o obsažnosti a dalekosáhlosti jejího významu velká část světové společnosti už od dob jejího premiérství ani na chvíli nepochybovala. 

Příběh vztahu mezi Margaret Thatcherovou a českým národem je založen na dvou důležitých a vzájemně provázaných liniích. V prvé řadě jde o globální rozsah a dopad Margaret Thatcherové a thatcherismu. Na Československo a Českou republiku je nahlíženo jako na jedno z jevišť světového thatcherismu, na místo, kde se myšlenkám a politickým metodám Margaret Thatcherové podařilo uchytit a zakořenit. Zadruhé je zapotřebí zvážit strukturální, mocenské a ideologické předpoklady, které existenci a import thatcherismu za hranicemi Británie umožnily. Kniha tak nabízí nový pohled na formování, vývoj a rozvoj českého politického diskurzu ve světle měnících se domácích postojů vůči Thatcherové a thatcherismu. Ačkoliv procházel tento diskurzivní a recepční vývoj dynamickými, protichůdnými a dokonce i neslučitelnými stádii, jeden bod debaty zůstal nezměněn: význam Margaret Thatcherové a thatcherismu v poslední čtvrtině 20. století byl neoddiskutovatelný.

Koupit