SCHNEIDEROVÁ, Eva. Optimalizace přihlašování vynálezů k ochraně do zahraničí.

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. 160 s. ISBN 978-80-87956-05-2

Publikace se zabývá formálními možnostmi získání ochrany technického řešení, vynálezu, v zahraničí. Porovnává možnosti získání ochrany národní cestou s cestami prostřednictvím regionálních úmluv a cestou podání mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci. Publikace se věnuje přihlašování vynálezů do zahraničí formou žádosti o udělení patentu a žádosti o zápis do rejstříku užitných vzorů.

Vzhledem k tomu, že se v posledních letech mění národní, regionální a mezinárodní systémy přihlašování vynálezů a vznikají nové možnosti pro přihlašování do zahraničí, zabývá se publikace hledáním optimálních cest jednak pro podávání přihlášek k získání právní ochrany, a jednak při rozhodovacím procesu o udělování právní ochrany na vynález, který musí přihlašovatel v průběhu průzkumového řízení absolvovat. Důraz je kladen na evropský region, ale neomezuje se pouze na něj; vzhledem ke globalizaci mezinárodního obchodu se publikace věnuje i možným oblastem obchodních zájmů mimo Evropu.

Část publikace je věnována projektům spolupráce mezi patentovými úřady, kdy tzv. sdílení vykonané práce umožňuje zrychlení patentového řízení a získaní ochrany levněji, a je vhodným strategickým nástrojem, který by měl přihlašovatel brát v úvahu. Část publikace je věnována nápravě možných vad podání, ke kterým patří i zmeškání prioritní lhůty. Prostor je tedy věnován nejen výkladu právních předpisů, ale i praktickým otázkám, které souvisí se zahraniční ochranou vynálezů.

Koupit