TICHÝ, Lukáš a kol. Mezi Moskvou a Bruselem. Ukrajinský energetický sektor na cestě do Evropy

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2020. ISBN 978-80-7638-023-3

Tato monografie se primárně zaměřuje na analýzu plnění evropských závazků Ukrajiny v oblasti energetiky, přičemž hlavní důraz je položen na energetické závazky vyplývající od roku 2011 z ukrajinského členství v Energetickém společenství (EnS) a později z Asociační dohody (AD). Přestože je monografie zaměřena především na sektor zemního plynu jako jeden z nejdůležitějších aspektů ukrajinského energetického sektoru, byly zahrnuty rovněž otázky elektroenergetiky a ropného sektoru, kterým je věnována pozornost v různých částech jednotlivých kapitol s cílem dokreslit plný obraz o zkoumané problematice. Zároveň se monografie věnuje energetickým vztahům mezi Evropskou unií (EU) s Ukrajinou a její energetické interakci s RF. Autorský tým vycházel ze skutečnosti, že Ukrajina je jednou z významných zemí celé Evropy a z hlediska přepravy strategických surovin z postsovětského prostoru je jedním z klíčových partnerů EU, která je závislá na energetických zdrojích oblasti bývalého SSSR. To je důvod, proč se autorský tým zaměřil na otázku, jak Ukrajina plní své evropské závazky v oblasti energetiky.

Koupit