UHER, Václav. Tak na život

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2018. ISBN 978-80-87956-80-9

Kniha je souborem patnácti rozhovorů vedených s patnácti vybranými studenty, kteří za posledních patnáct let studovali v programu Škola bez bariér Metropolitní univerzity Praha. V rozhovorech naleznete neobyčejné životní příběhy, podané často velmi osobním způsobem. Každý z rozhovorů je jiný, přesto všechny spojuje několik rysů. Všichni studenti, o kterých budete v knize číst, se ve svém životě potýkají s jistou mírou pohybového omezení. Ti všichni se ve svém životě ocitli v okamžiku, kdy museli o své zdraví nebo o svůj život bojovat, někteří padli na úplné dno a odrazili se, jiní měli svou životní cestu ztíženou od samotného počátku. Proto právě slovo „život“ je v názvu této knihy velmi podstatné. Druhým rysem, úzce spojeným, je úspěch, a to v různých formách. V knize vypráví maminka na vozíku, paralympijský vítěz, bývalý profesionální hokejista, průvodce technického muzea, gruzínská soudní tlumočnice, cestovatel a dobrodruh, rozhlasová redaktorka i bývalý politik. Při četbě zjistíte, že slovo úspěch v každém z příběhů získává nový rozměr vzhledem k obtížnosti cesty, která k němu vedla. Třetím rysem, který spojuje všechny rozhovory, je radost ze života, tedy kladný vztah k životu, tvůrčí a činorodý, který neodstupuje z boje, jakkoliv je těžký. Posledním spojujícím prvkem je studium na Metropolitní univerzitě Praha. Za každý rok trvání programu Školy bez bariér byl vybrán jeden student. Každý rozhovor proto obsahuje dvě až tři otázky, které se Metropolitní univerzity Praha týkají. Kniha začíná povídáním s první absolventkou Školy bez bariér Petrou Fiedlerovou, která na univerzitu nastupovala v roce 2003, a je zakončena rozhovorem se současným benjamínkem Školy bez bariér Antonínem Branišem, který své studium zahájil v roce 2017.

Koupit