VEBER, Václav; BUREŠ, Jan et al. Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století.

Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 355 s. ISBN:978-80-7380-306-3

Publikace má ambice posunout naše znalosti o třetím odboji o značný kus dopředu. Na rozdíl od různých popíračů třetího odboje o něm nepochybuje, dokládá jeho existenci v širokém záběru i formách, přibližuje nerovný zápas utlačované společnosti komunistickým totalitním státem, popisuje porážky i dílčí vítězství a snaží se doložit, že odboj – ve všech svých formách – byl legitimní součástí oné doby, že přispíval k lepšímu mravnímu stavu společnosti samé. Tradice odboje proti komunismu si zaslouží být připomínána, současná česká společnost se bez ní nemůže obejít.

Koupit