VYBÍRAL, Petr. Praktická čeština pro studenty mediálních studií 1

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015. ISBN 978-80-87956-10-6

První díl publikace se zaměřuje na opakování  zvukové a grafické stránky jazyka a korekci chybování ve výslovnosti a pravopisu. Pomoct by mohla všem těm, kteří užívají češtinu jako profesionálové, nebo studují obor, kde se odborná práce s jazykem předpokládá i vyžaduje. Příručka vznikla na základě nejčastějších chyb, jichž se dopouštějí studenti mediálních studií během opakování češtiny, a v neposlední řadě zachycuje – bohužel – i chybné autentické novinářské texty, k nimž měl autor přístup a se kterými se setkal a pracoval s nimi.

Nejde o odbornou učebnici v pravém slova smyslu, ani o gramatiku. Jde o skriptum, v němž se autor snaží maximálně přiblížit problematiku výslovnosti a pravopisu. Vzhledem k tomu, texty vycházejí z už realizovaných přednášek a seminářů, nejsou zde uvedeny definice základních pojmů. Skriptum, tvoří vlastně podpůrné procvičovací texty, úkoly a cvičení. Cílem bylo vytvoření praktické publikace pro ty, kteří budou používat češtinu jako svůj dennodenní pracovní prostředek a chtějí pracovat v médiích, public relations, reklamě nebo marketingu či jiném blízkém nebo příbuzném oboru.

Koupit